Tehniskā palīglīdzekļa – bimanuālā riteņkrēsla ar x veida un nesalokāmu rāmi saņemšana VTPC

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (turpmāk – VTPC) tehniskā palīglīdzekļa - bimanuālā riteņkrēsla ar x veida unnesalokāmu rāmi (turpmāk – aktīvais riteņkrēsls) piegādātāju un modeli atlasa atbilstoši publiskā iepirkuma procedūras - atklāta konkursa “Pārvietošanās tehnisko palīglīdzekļu piegāde” rezultātiem.

VTPC aktīvo riteņkrēslu pasūta individuāli, pēc personas iepriekš sniegtiem parametriem, kurus persona norāda, aizpildot veidlapu aktīvā riteņkrēsla mērījumu veikšanai. Lai saņemtu aktīvo riteņkrēslu VTPC, personai ir jābūt reģistrētai rindā aktīvā riteņkrēsla saņemšanai un papildus jāiesniedz: "Pielikums aktīvā riteņkrēsla saņemšanai”.

Kā saņemt aktīvo riteņkrēslu VTPC

1. SOLIS

Persona iesniedz dokumentus VTPC, lai reģistrētos rindā aktīvā riteņkrēsla saņemšanai.
Iesniedzamie pamatdokumenti:

  1. Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  2. Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

2. SOLIS

VTPC izskata iesniegtos dokumentus. Ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saprotami un kvalitatīvi – VTPC pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu rindā. Ja dokumentos sniegtā informācija ir nepietiekama lēmuma pieņemšanai, VTPC pieprasa papildus dokumentus.

3. SOLIS

VTPC nosūta personai lēmumu par reģistrēšanu rindā aktīvā riteņkrēsla saņemšanai. Gadījumā, kad pamatdokumentiem nav pievienota veidlapa “Pielikums aktīvā riteņkrēsla saņemšanai”, aicina aizpildīt un iesniegt veidlapu.

4. SOLIS

VTPC, atbilstoši iesniegtajai veidlapai “Pielikums aktīvā riteņkrēsla saņemšanai”, pasūta aktīvo riteņkrēslu.

5. SOLIS

VTPC uzaicina personu saņemt aktīvo riteņkrēslu VTPC.

* Persona veic vienreizējo iemaksu par saņemto aktīvo riteņkrēslu VSIA NRC "Vaivari" kasē.