Tehniskā palīglīdzekļa – bimanuālā riteņkrēsla ar x veida un nesalokāmu rāmi saņemšana par valsts apmaksāta kupona vērtību

Personai ir nodrošināta iespēja tehnisko palīglīdzekli - bimanuālo riteņkrēslu ar x veida un nesalokāmu rāmi (turpmāk – aktīvais riteņkrēsls) saņemt pie pakalpojuma sniedzēja, kurš ir atlasīts atbilstoši VTPC organizētās iepirkuma procedūras - cenu aptaujas „Par tiesībām pielāgot un izsniegt bimanuālos riteņkrēslus ar x veida un nesalokāmu rāmi” rezultātiem par valsts apmaksāta kupona vērtību – EUR 2599.00 (bez PVN) apmērā.

Lai saņemtu aktīvo riteņkrēslu izmantojot valsts apmaksātu kuponu, personai ir jābūt reģistrētai rindā aktīvā riteņkrēsla saņemšanai un papildus jāiesniedz: “Iesniegums ar lūgumu saņemt aktīvo riteņkrēslu ar valsts apmaksātu kuponu”.

Kā saņemt aktīvo riteņkrēslu ar valsts apmaksātu kuponu

1. SOLIS

Persona iesniedz dokumentus VTPC, lai reģistrētos rindā aktīvā riteņkrēsla saņemšanai.
Iesniedzamie dokumenti:

 1. Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
 2. Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
 3. Iesniegums ar lūgumu saņemt aktīvo riteņkrēslu ar valsts apmaksātu kuponu.  

2. SOLIS

VTPC izskata iesniegtos dokumentus. Ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saprotami un kvalitatīvi – VTPC pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu rindā. Ja dokumentos sniegtā informācija ir nepietiekama lēmuma pieņemšanai, VTPC pieprasa papildus dokumentus.

3. SOLIS

VTPC nosūta personai lēmumu, kur pozitīva lēmuma gadījumā norāda valsts apmaksāta kupona vērtību un pakalpojuma sniedzējus pie kuriem persona var saņemt aktīvo riteņkrēslu.
Informācija par kupona summu un saistītām izmaksām:

Npk. Riteņkrēslu veidi SIA “UniHaus” SIA “Kanins”
1. Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar X veida rāmi (ar spilvenu, ar sānu-roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem)
 • Meyra, SMART F/S
 • Motion Composites, HELIO A6
 • Meyra, NANO X
 • Motion Composites,  Veloce
 • Ottobock Motus 2 CV/ CS
2. Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar X veida rāmi (ar spilvenu, ar roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām)
 • Meyra, SMART F/S
 • Motion Composites, HELIO A6
 • Meyra, NANO X
 • Motion Composites,  Veloce
 • Ottobock Motus 2 CV/ CS
3. Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, ar stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar spilvenu)
 • Meyra, NANO
 • Motion Composites, APEX
 • Meyra, FUSE R
 • Panthera, U3, S3, S3 short, S3 large
4. Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, ar stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām, ar spilvenu, ar spieķu aizsargu)
 
 • Meyra, NANO
 • Motion Composites, APEX
 • Meyra, FUSE R
 • Panthera, U3, S3, S3 short, S3 large
5. Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, ar stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar dalītiem kāju balstiem, ar spilvenu)
 
 
 • Panthera S3, S3 short, S3 large

4. SOLIS

Saņemot pozitīvu lēmumu, persona pie viena no lēmumā norādītajiem pakalpojuma sniedzējiem, izvēlas sev piemērotu aktīvo riteņkrēslu.

Persona veic vienreizējo iemaksu pie pakalpojuma sniedzēja pie kura saņemts aktīvais riteņkrēsls.