Nacionālais veselības dienests (NVD) informē:

Pilngadīgiem pacientiem ar elpošanas funkciju traucējumiem, t.sk. pēc pārslimotas Covid-19 infekcijas, HOPS vai citu slimību uzliesmojumiem, kā arī onkoloģiskiem pacientiem paliatīvās aprūpes ietvaros, atbilstoši medicīniskām indikācijām, tiek nodrošināts pakalpojums - skābekļa terapija mājās.

Skābekļa terapijas nodrošināšanai pacienti tiek iedalīti divās plūsmās:

 1. Hronisko pacientu plūsma, pakalpojums pieejams no 2021. gada 1. jūlija
  • Pacients ir “Hronisko pacientu plūsmā” – ja viņš atrodas savā dzīves vietā un līdz šim terapija bija nepieciešama, taču netika nodrošināta, vai tika nodrošināta par pacienta vai trešās personas līdzekļiem.
 2. Subakūto pacientu plūsmā, pakalpojums pieejams no 2021. gada 1. augusta.
  • Pacients ir “Subakūto pacientu plūsmā” – ja atrodoties stacionārā pacienta vispārējais stāvoklis ir stabils un nav nepieciešama 24 stundu medicīnas personāla uzraudzība, un pacients ir izrakstāms tālākai ārstēšanai ģimenes ārsta uzraudzībā dzīvesvietā, taču ir diagnosticēta elpošanas nepietiekamība un nepieciešama skābekļa terapija.
  • Pacientu “Subakūto pacientu plūsmā” skābekļa terapijas nodrošināšanas procesā galvenā loma ir stacionārajai ārstniecības iestādei, no kuras pacients tiek izrakstīts tālākai aprūpei ģimenes ārsta uzraudzībā dzīvesvietā.

Detazētāka informāciju skatīt: Vēstule Stacionāriem

 

Nosacījumi SKĀBEKĻA KONCENTRATORA saņemšanai “Hronisko pacientu plūsmā”

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”

Ar š.g. 1. jūliju stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”, kuros paredzēts par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināt pilngadīgas personas ar hroniskām elpošanas slimībām ar tehnisko palīglīdzekli - iekārtu ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādes (skābekļa koncentrators). Līdz šim personas skābekļa koncentratorus iegādājās vai nomā par saviem līdzekļiem.

Skābekļa koncentratoru ārpus ārstniecības iestādēm par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina šādām pilngadīgām personām:

 • ar hronisku elpošanas nepietiekamību, ja PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg).
 • ar hronisku elpošanas nepietiekamību, ja PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) un personai diagnosticēta:
  • respiratora vai kardiāla slimība ar sekundāru policitēmiju (hematokrīts ≥ 55 %) vai pulmonālu hipertensiju, vai perifērām tūskām, vai nakts hipoksēmiju (SpO2 < 90 % vairāk nekā 30 % no miega perioda);
  • pulmonāla hipertensija.

Hroniskas elpošanas nepietiekamības gadījumā - PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg) vai PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) jābūt konstatētam divas reizes ar ≥ 3 nedēļu starplaiku slimības remisijas periodā. 

Vairāk informācija par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem iespējams uzzināt Nacionālā veselības dienesta (NVD) tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Skābekļa terapija mājās” vai zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.  

Skābekļa koncentratora saņemšanas kārtība:

 1. Iekārtu nepieciešamību identificē ārsts - pneimonologs vai kardiologs atzinumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (2006. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 89.pielikums).
 2. Lai saņemtu atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai par ilgstošas skābekļa terapijas nepieciešamību:
  • persona dodas pie sava ģimenes ārsta.
   • ģimenes ārsts veic nepieciešamos sākotnējos izmeklējumus, tajā skaitā, pulsa oksimetriju, 
   • ģimenes ārsts izsniedz nosūtījumu pie ārsta pneimonologa vai kardiologa. 
  • Lai objektīvi izvērtētu ilgstošas skābekļa terapijas nepieciešamību, pacients apmeklē ārstu-speciālistu (pneimonologs vai kardiologs) vismaz divas reizes, nosakot asins gāzu sastāvu un veicot papildus nepieciešamos izmeklējumus (skat. augstāk “Skābekļa koncentratoru ārpus ārstniecības iestādēm par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina šādām pilngadīgām personām”).
  • Pneimonologs vai kardiologs atzinumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai norāda gāzu sastāvu arteriālajās asinīs un nepieciešamā skābekļa plūsmu, un lietošanas ilgumu (stundas diennaktī).
 3. Persona, minētā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, iesniedz VSIA “Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (VTPC) šādus dokumentu oriģinālus:
  • iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai,
  • ārsta - pneimonologa vai kardiologa noformēto, atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (skat 2.punktu).

Dokumentus var iesniegt attiecīgā VTPC nodaļā klātienē, vai nosūtīt pa pastu:

 • Rīgas nodaļa - Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002
 • Kuldīgas nodaļa - Jelgavas iela 60, Kuldīga, LV-3301
 • Rēzeknes nodaļa - Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601
 • vai nosūtīt elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (apstiprinātus ar elektronisko parakstu) uz e-pastu: skabeklis@nrc.lv

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvanīt pa tālruni Nr.: 66955665 vai uzdot jautājumus e-pastā: skabeklis@nrc.lv

 1. Personai tehnisko palīglīdzekli (skābekļa koncentratoru) izsniegs patapinājumā VSIA “Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” atlasīti pakalpojumu sniedzēji:
  • SIA “MEDIRENT 1”
  • SIA  “Arbor Medical Korporācija”

Skābekļa koncentratora darbības uzraudzības kārtība

 • personai veic dinamisko novērošanu pie ģimenes ārsta, vajadzības gadījumā nodrošinot arī aprūpi mājās, kā arī veicot ikgadējo ārstējošā ārsta (pneimonologa vai kardiologa) apskati;
 • iekārtu tehnisko uzraudzību (ne retāk kā reizi gadā) veic pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina iekārtu nomu, uzraudzību, apkopi un konsultēšanu (telefoniskas konsultācijas tiks nodrošinātas darba dienās) un apmācību to lietošanā visā Latvijas teritorijā. 

Vairāk informācijas par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem iespējams uzzināt Nacionālā veselības dienesta (NVD) tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv vai zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.