Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klients Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (VTPC) iesniedz vai nosūta pa pastu:

 • iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai;
 • ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (oriģināls);
 • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

   

Kas jānorāda iesniegumā tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai?

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā adrese (ja ir), e-pasta adrese (ja ir) un invaliditāti (ja ir), kā arī nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veids un izmantošanas mērķis.

Ja tehnisko palīglīdzekli bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai – pārstāvis, iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis iesnieguma iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Izņemot gadījumos, kad iesnieguma iesniedzējam jāierodas personīgi, lai saņemtu tehniskos palīglīdzekļus, kuri uzskaitīti Ministru kabineta 21.12.2021 noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 24.punktā.

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai

 

Kas jānorāda atzinumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai?

Par personu, kurai nepieciešams tehniskais palīglīdzekļis, jānorāda šāda informācija:

 • personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese);
 • diagnoze un diagnozes kods pēc starptautiskā slimību klasifikatora (SSK10) redakcijas;
 • personas funkcionālo traucējumu apraksts un rekomendācijas
 • ieteicamais tehniskais palīglīdzeklis (nosaukums jānorāda atbilstoši Ministru kabineta 21.12.2021 noteikumu Nr. 878 2. pielikumam);
 • (Izskatīšanas) Steidzamība un iemesls steidzamībai;
 • Ārstniecības personas, kas aizpildījusi atzinumu, vārds, uzvārds, paraksts un personīgais spiedogs:
  • Atzinumu sagatvo un apstiprina sertificēta ārstniecības persona!
  • Atzinumu var noformēt, atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 • Atzinuma sagatavošanas datums.

Atzinums derīgs 6 mēnešus no tā sagatavošanas datuma!

Atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai veidlapa ir noteikta Ministru kabineta 2006. gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 89.pielikumā (Pielikums Ministru kabineta 13.07.2023. noteikumu Nr.414 redakcijā).

 Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

Veidlapas, kas iegādātas līdz 2023. gada 1. augustam, drīkst lietot līdz 2023. gada 31. decembrim, saskaņā ar Ministru kabineta 13.07.2023. noteikumu Nr.414, 1.4. punktu.

Lai pieteiktos valsts apmaksāta skābekļa koncentratora nomas pakalpojumam, klientam jāiesniedz pneimologa vai kardiologa izsniegts atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai oriģināls (precīzāk izvēlnē: Skābekļa koncentratora saņemšanas kārtība).

 

Svarīgi!!!

1. Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai: funkcionālā gulta, pretizgulējuma matracis vai gultas galds, ko izmanto gultā vai blakus gultai, papildus iesniegumam un atzinumam, klientam jāiesniedz:

Klientam ir piešķirts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar funkcionāliem traucējumiem. VTPC par tā esamību pārliecinās VDEĀK uzturētajā Invaliditātes informatīvajā sistēmā.

 

2. Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa - Nepārtraukta vai automātiska pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārtas (CPAP; APAP) saņemšanai, papildus iesniegumam un atzinumam, klientam jāiesniedz:

 • izmeklējuma rezultātu lapa (kopija), kurā norādīts apnojas-hipapnojas indekss (AHI). Izmeklējums tiek veikts ar validētām metodēm (polisomnogrāfija, poligrāfija).

 

3. Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa - Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu (sportam), augšējās vai apakšējās ekstremitātes protēzes (sportam) saņemšanai, papildus iesniegumam un atzinumam, klientam jāiesniedz:

 • apliecinājums no Latvijas Paralimpiskās komitejas, ka persona regulāri nodarbojas ar kādu sporta veidu. 

 

4. Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai ar līdzmaksājumu (“kompensācijas mehānisms”), papildus iesniegumam un atzinumam, klientam jāiesniedz

 • iesniegums ar lūgumu saņemt tehnisko palīglīdzekli ar līdzmaksājumu.

Papildus informācija:

Tehnisko palīglīdzekļu saņemšana ar kompensācijas mehānismu

5.  Iesnieguma iesniedzējam jāierodas personīgi, lai saņemtu: 

 • alternatīvās komunikācijas tehniskos palīglīdzekļus, 
 • ortožu, protēžu, ortopēdisko apavu grupas tehniskos palīglīdzekļus, 
 • tehniskos palīglīdzekļus bērniem: rolatorus, pārvietošanās krēslus, pārvietošanās galdus vai riteņkrēslus;
 • visa veida riteņkrēslus pieaugušajiem, t.sk., elektropiedziņas riteņkrēslus.

Precīzāka informācija: Ministru kabineta 21.12.2021 noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 24. punktā.