EASTIN ir globālā datubāze, kas visiem iedzīvotājiem nodrošina informāciju par tehniskajiem palīglīdzekļiem. Tas ir visplašākais tīmekļa pakalpojums pasaulē saistībā ar palīgtehnoloģijām, ko kopīgi nodrošina projekta EASTIN partneri un Eiropas Komisija, kas sākotnēji sniedza daļēju finansējumu.

Tīkla pamatā ir EASTIN tīmekļa vietne www.eastin.eu. Šajā tīmekļa vietnē lietotājiem draudzīgā un pieejamā veidā ir nodrošināta visaptveroša informācija par palīgtehnoloģijām un ar tām saistītajiem palīdzības rīkiem vairākās valodās. Tajā iekļauta informācija par aptuveni 70 000 globālajā tirgū pieejamiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, tūkstošiem ražotāju un piegādātāju, kā arī saistītā informācija, piemēram, palīgrisinājumu faktu lapas, raksti un ieteikumi sadzīvisku problēmu risināšanai.

Kādas valstis ir iesaistītas tīkla EASTIN darbībā

EASTIN ir būvēts uz vairāku organizāciju, kuras ikdienā nodarbojas tehnisko palīglīdzekļu jomā, zināšanām un pieredzes. Visi partneri savā valstī nodrošina izveidotas datu bāzes darbību, kas ir tīkla EASTIN pamatā. Dibinātājpartneri ir sadarbojušies vairāk nekā divus gadus, lai datu bāzes pielāgotu kopējām prasībām un tās visas integrētu kopējā starptautiskā tīklā.

Šobrīd EASTIN tīkla dati ir nodrošināti no 7 partneru datubāzēm, kuras ir savienotas ar EASTIN programmu un tiek patstāvīgi atjaunotas. Šie 7 partneri ir: HMI-Basen(Dānija), DLF-Data(Apvienotā Karaliste), REHADAT(Vācija), SIVA(Itālija), Handicat (Francija), Vlibank(Beļģija) un AT-Australia. Tīkla darbības ilgtspēju nodrošina partneru un dalībnieku ikgadējās dalības maksas.

Kam tīkls EASTIN ir paredzēts

Tīklā EASTIN jebkurš interesents var atrast noderīgu informāciju savai ikdienai vai darbam: palīgtehnoloģiju lietotāji, piemēram, cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes; veselības aizsardzības un sociālo dienestu speciālisti; palīgierīču ražotāji vai piegādātāji; pētnieki vai laboranti, kā arī palīgtehnoloģiju nodrošināšanā iesaistītās valsts iestādes.