українською мовою

 

Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršana Ukrainas civiliedzīvotājiem

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk – NRC “Vaivari”), pamatojoties uz 2022. gada 3. marta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma nosacījumiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem ar funkcionēšanas traucējumiem, atbilstoši medicīniskām indikācijām, nodrošina iespēju saņemt tehniskos palīglīdzekļus.

Tehniskos palīglīdzekļu piešķiršanu nodrošina NRC “Vaivari” Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (turpmāk – VTPC). Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek piešķirti tehniskie palīglīdzekļi, kuri iekļauti Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr.878 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.878) 2. pielikumā.

Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu (tehnisko palīglīdzekli), Ukrainas civiliedzīvotājam VTPC jāiesniedz:

 • ārsta izrakstīts Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (oriģināls) (atzinuma veidlapa noteikta Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 89.pielikumā);
 • personu apliecinoša dokumenta kopija,
 • personai izsniegtās vīzas, uzturēšanās atļaujas, Patvēruma meklētāja apliecības kopija vai cita personai izsniegtā dokumenta kopija, kas apliecina personas tiesisko statusu Latvijas Republikā.

Nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam bez vecāku pavadības (nepavadītam bērnam) tehnisko palīglīdzekli pieprasa un saņem LR iecelts ārkārtas aizbildnis.

Kas jānorāda atzinumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai?

Par personu t.sk. bērnu, kurai nepieciešams tehniskais palīglīdzekļis, jānorāda šāda informācija:

 • personas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas adrese Latvijas Republikā, tālruņa Nr.)
  • lūdzu, obligāti norādīt personas vai tās pārstāvja kontaktinformāciju – adresi un tālruņa numuru, lai VTPC varētu sazināties ar personu, kurai nepieciešams tehniskais palīglīdzeklis, vai šīs personas pārstāvi;
 • diagnozes kods pēc starptautiskā slimību klasifikatora (SSK10) redakcijas;
 • personas funkcionālo traucējumu apraksts un rekomendācijas; 
 • tehniskais palīglīdzeklis, tā veids (tehniskā palīglīdzekļa nosaukums jānorāda atbilstoši MK noteikumu Nr.878 2. pielikumam);
 • sertificēts ārsts atzinumu apstiprina ar savu parakstu un personīgo spiedogu;
 • Atzinuma sagatavošanas datums.

       Atzinums derīgs 6 mēnešus no tā sagatavošanas datuma!

Dokumentu iesniegšana VTPC:

Dokumentus var nosūtīt:

 • pa pastu uz adresi: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002; 
 • elektroniski uz VTPC e-pasta adresi: vtpc@nrc.lv:
  • personu apliecinoša dokumenta kopiju, personai izsniegtās vīzas, uzturēšanas atļaujas, Patvēruma meklētāja apliecības vai citu tiesiskā statusa apliecinoša dokumenta kopiju.
  • ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, kas ir parakstīts un nosūtīts ar ārsta drošu elektronisko parakstu.

Dokumentus var iesniegt attiecīgā VTPC nodaļā klātienē:

 • VTPC korespondences kastītē:
  • Rīgā, Ventspils ielā 53;
  • Kuldīgā, Jelgavas ielā 60;
  • Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81.
 • pēc iepriekšēja pieraksta attiecīgā VTPC nodaļā.

VTPC  pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta:

 • Pirmdien 8:30 - 16:30
 • Otrdien 8:30 - 17:30, tikai Rīgas nodaļa
 • Trešdien 13:00 - 16:30
 • Katra mēneša pirmajā trešdienā klientus neapkalpo!
 • Ceturtdien 8:30 - 16:30, tikai Rīgas nodaļa
 • Piektdien 8:30 - 15:30

Precizējoša informācija par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma saņemšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, zvanot  uz VTPC tālruni: 66 955 665 vai rakstot uz e-pastu: vtpc@nrc.lv.

 

 

latviešu valodā

Надання технічних допоміжних засобів цивільному населенню України

Державне товариство з обмеженою відповідальністю «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»» (далі – NRC «Vaivari»), на підставі положень Закону про підтримку цивільного населення України від 3 березня 2022 року забезпечує цивільним громадянам України з інвалідністю за медичними показаннями можливість отримати технічні допоміжні засоби.
Надання технічних допоміжних засобів здійснює Центр засобів технічної допомоги NRC «Vaivari» (далі – VTPC). Цивільному населенню України надаються технічні допоміжні засоби, які включені в додаток 2 до Положення Кабінету Міністрів від 21.12.2021 року № 878 «Положення про технічні допоміжні засоби» (далі – положення КМ № 878).

Для отримання послуги технічних допоміжних засобів (технічні засоби) цивільна особа України повинна подати до VTPC такі документи:

 • виписаний лікарем Висновок для отримання технічного допоміжного засобу (оригінал) (форма висновку зазначена в додатку 89 до Положення КМ від 04 квітня 2006 року № 265 «Порядок обліку медичних документів»);
 • копія документа, що посвідчує особу,
 • копія візи, що видана особі, посвідка на проживання, Посвідчення шукача притулку або копія іншого документа, виданого особі, що засвідчує правовий статус особи в Латвійській Республіці.
Неповнолітнього цивільного громадянина України без супроводу батьків (дитина без супроводу) запрошує та приймає надзвичайний опікун, призначений Латвійською Республікою.

Що необхідно вказати у висновку для отримання технічного допоміжного засобу?

Про особу в т.ч. дитину, яка потребує технічного допоміжного засобу, необхідно надати таку інформацію:
 • персональні дані (ім’я, прізвище, дата народження, адрес особи в Латвійській Республіці, номер телефону)
  • Будь ласка, надайте контактні дані особи або її/її представника - адресу та номер телефону, щоб VTPC міг зв'язатися з особою, яка потребує технічного допоміжного засобу, або з представником цієї особи;
 • код діагнозу відповідно до редакції Міжнародної класифікації хвороб (SSK10);
 • опис функціональних порушень людини та рекомендації; 
 • технічний засіб, його вид (найменування технічного засобу зазначається згідно з додатком 2 до Положення КМ № 878
 • сертифікований лікар підтверджує висновок своїм підписом та особистою печаткою;
 • дата складання висновку.
    Висновок дійсний протягом 6 місяців з дня його складання!

Подання документів у VTPC:

Документи можна надіслати:
 • по пошті на адресу: вулиця Вентспілс 53, Рига, LV-1002; 
 • в електронному вигляді до VTPC на адресу електронної пошти: vtpc@nrc.lv:
  • копія документа, що посвідчує особу, копія виданої особі візи, посвідки на проживання, Посвідчення шукача притулку або іншого документа, що засвідчує правовий статус.
  • висновок лікаря на отримання технічного допоміжного засобу, який підписується та надсилається з захищеним електронним підписом лікаря.
Документи можна подати до відповідного відділу VTPC особисто:
 • ящик кореспонденції VTPC:
  • Рига, вулиця Вентспілс 53;
  • Кулдига, вулиця Єлгавас 60;
  • Резекне, Алея Атбрівошанас 81.
 • за попереднім записом у відповідний відділ VTPC.
VTPC приймає клієнтів за попереднім записом:
 • Понеділок 8:30 - 16:30
 • Вівторок 8:30 - 17:30, тільки у Ризькому відділі
 • Середа 13:00 - 16:30
 • Клієнти не обслуговуються в першу середу кожного місяця!
 • Четвер 8:30 - 16:30, тільки у Ризькому відділі
 • П’ятниця 8:30 - 15:30
Детальну інформацію щодо отримання послуги технічних допоміжних засобів для цивільного населення України можна отримати за телефоном VTPC: 66 955 665 або написавши на адресу електронної пошти: vtpc@nrc.lv.