Tehniskā palīglīdzekļa – bimanuālā riteņkrēsla ar x veida un nesalokāmu rāmi saņemšana ar kompensācijas mehānismu

Ja personas vajadzībām neatbilst Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra (turpmāk – VTPC) piedāvātais tehniskais palīglīdzeklis - bimanuālais riteņkrēsls ar x veida un nesalokāmu rāmi (turpmāk – aktīvais riteņkrēsls), personai ir paredzēta iespēja to iegādāties ar kompensācijas mehānismu Eiropas savienības valstīs, Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā.

Lai iegādātos aktīvo riteņkrēslu ar kompensācijas mehānismu, personai ir jābūt reģistrētai rindā aktīvā riteņkrēsla saņemšanai un papildus jāiesniedz: “Iesniegums ar lūgumu saņemt aktīvo riteņkrēslu ar kompensācijas mehānismu”.

Kā saņemt aktīvo riteņkrēslu ar kompensācijas mehānismu, ja persona to iegādājas par saviem līdzekļiem Eiropas savienības valstīs, Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā.

1. SOLIS

Persona iesniedz dokumentus VTPC, lai reģistrētos rindā aktīvā riteņkrēsla saņemšanai.
Iesniedzamie dokumenti:

  1. Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  2. Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  3. Iesniegums ar lūgumu saņemt aktīvo riteņkrēslu ar kompensācijas mehānismu.  

2. SOLIS

VTPC izskata iesniegtos dokumentus. Ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saprotami un kvalitatīvi – VTPC pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu rindā. Ja dokumentos sniegtā informācija ir nepietiekama lēmuma pieņemšanai, VTPC pieprasa papildus dokumentus.

3. SOLIS

VTPC nosūta personai lēmumu, kur pozitīva lēmuma gadījumā norāda iespējamo kompensējamo summu un papildus iesniedzamos dokumentu kompensācijas saņemšanai.

4. SOLIS

Saņemot pozitīvu VTPC lēmumu, persona izvēlas sev piemērotu aktīvo riteņkrēslu pie jebkura pakalpojuma sniedzēja. Pēc aktīvā riteņkrēsla iegādes, personai VTPC jāiesniedz lēmumā par aktīvā riteņkrēsla piešķiršanu ar kompensāciju norādītie dokumenti.

5. SOLIS

Persona pēc aktīvā riteņkrēsla saņemšanas iesniedz pieprasītos dokumentus VTPC. 

6. SOLIS

VTPC izvērtē iesniegtos dokumentus. VTPC pirms lēmuma pieņemšanas par kompensācijas izmaksu par iegādāto aktīvo riteņkrēslu personu var uzaicināt, līdzi ņemot ar kompensāciju iegādāto aktīvo riteņkrēslu, uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju.

7. SOLIS

VTPC pieņem lēmumu par kompensācijas summu un tās piešķiršanu.

8. SOLIS

VTPC nosūta personai lēmumu par apmaksas veikšanu.

9. SOLIS

VTPC pārskaita kompensējamo summu uz iesniegumā norādīto bankas kontu.

* Persona veic vienreizējo iemaksu VSIA NRC "Vaivari" kontā vai kasē, vai iegādes brīdī aktīvā riteņkrēsla pārdevējam.