Valsts SIA ''Nacionālais rehabilitācijas centrs ''Vaivari''''

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra rādītāji

N.p.k.
Gads:
 
Kritēriji:
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Finansējums (EUR) 1 665 365 3 199 243 4 648 363 4 368 144 4 459 744 5 412 368 5 345 959
2 Personu skaits rindā palīglīdzekļu saņemšanai gada beigās 4542 3528 3961 4424 4038 3147 3079
3 Personu skaits, kas uzņemti rindā TP saņemšanai     11949 12905 13052 15867 14903
4 Personu skaits, kas saņēma tehniskos palīglīdzekļus     9842 10158 11356 14195 12249
5 Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits 4333 10602 11134 11720 13144 16622 14537
6 Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits pa grupām:              
6.1 protēzes 479 991 1026 1067 1093 1036 845
6.2 ortozes 1018 2391 2790 2974 3331 4295 4250
6.3 apavi 947 1983 2255 2269 1990 2920 2530
6.4 pārvietošanās TP 1148 2758 3034 2142 3278 4354 3017
6.5 pašaprūpes TP 741 2456 1937 3024 3115 3645 3555
6.6 komunikācijas TP   23 91 35 25 18 19
6.7 Elpošanas TP     1 209 312 354 321