Valsts SIA ''Nacionālais rehabilitācijas centrs ''Vaivari''''

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra rādītāji

  Gads: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 plāns
1 Finansējums (euro) 1665365 2528272 2602555 2671601 4448911 3199243 4648363 4368144 4459744 5412368 4452630
2 Personu skaits rindā gada beigās 4542 4905 4293 4238 3199 3528 3961 4424 4038 3147 4992
3 Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits 4333 5826 7488 8090 9491 10602 11134 11720 13144 16622 13053
4 Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits pa grupām:                      
  protēzes 479 587 1117 1114 1026 991 1026 1067 1093 1036 961
  ortozes 1018 1260 1264 1921 1934 2391 2790 2974 3331 4295 3225
  apavi 947 1391 1877 2152 2035 1983 2255 2269 1990 2920 2741
  pārvietošanās TP 1148 1675 1606 1613 2317 2758 3034 2142 3278 4354 2600
  pašaprūpes TP 741 913 1624 1290 2179 2456 1937 3024 3115 3645 3175
  komunikācijas TP           23 91 35 25 18 19
  Elpošanas TP             1 209 312 354 332