Valsts SIA ''Nacionālais rehabilitācijas centrs ''Vaivari''''

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra rādītāji

N.p.k. 
Gads:
Kritēriji:
2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022
1 Finansējums (EUR) 1 665 365 3 199 243 4 459 744 5 412 368 5 345 959 7 774 763 8 786 914
2 Personu skaits rindā palīglīdzekļu saņemšanai gada beigās 4542 3528 4038 3147 3079 2860 4409
3 Personu skaits, kas uzņemti rindā TP saņemšanai     13052 15867 14903 14945 18691
4 Personu skaits, kas saņēma tehniskos palīglīdzekļus     11356 14195 12249 12730 14014
5 Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits 4333 10602 13144 16622 14537 15181 16594
6 Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits pa grupām:              
6.1 protēzes 479 991 1093 1036 845 898 859
6.2 ortozes 1018 2391 3331 4295 4250 4793 5323
6.3 apavi 947 1983 1990 2920 2530 2625 3279
6.4 pārvietošanās TP 1148 2758 3278 4354 3017 2929 3116
6.5 sēdēšanas sistēmas             21
6.6 pašaprūpes TP 741 2456 3115 3645 3555 3561 3499
6.7 komunikācijas TP   23 25 18 19 19 18
6.8 elpošanas TP     312 354 321 321 420
6.9 skābekļa koncentratoru 
nomas pakalpojums 
hroniskiem pacientiem
          35 59