Lai tehnisko palīglīdzekli saņemtu steidzamības kārtā, papildus iesniegumam un ārsta atzinumam ir jāiesniedz:

  • stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta – epikrīzes kopija, kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas;
  • izziņa no mācību iestādes, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādē, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
  • izziņa no darba vietas, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;
  • nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs un komersanta firma, vai nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs personām, kuras veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimnieciskās darbības veikšanai;
  • individuālais rehabilitācijas plāns personām ar prognozējamo invaliditāti.