Saņemot tehnisko palīglīdzekli, klients veic vienreizējo iemaksu:

  • par tehnisko palīglīdzekli bērnam – 1,42 euro;
  • par tehnisko palīglīdzekli personai, kas vecāka par 18 gadiem, – 7,11 euro.

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

  • trūcīga persona;
  • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
  • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Par Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra pakalpojumiem (tehniskā palīglīdzekļa saņemšana, nomas pakalpojumi u.c.) visās Centra pakalpojuma sniegšanas vietās, tostarp izbraukumos un mājas vizītēs, ir iespējams norēķināties gan ar bankas maksājuma karti, gan skaidrā naudā.

Informācija par izmaksām, saņemot tehnisko palīglīdzekli mājas vizītes laikā, atrodama sadaļā “Izbraukumi un mājas vizītes”.

Izmaksas par tehnisko palīglīdzekļu nomu norādītas sadaļā “Tehnisko palīglīdzekļu noma”.