Tehniskā palīglīdzekļa – bimanuālā riteņkrēsla ar x veida un nesalokāmu rāmi (turpmāk – aktīvais riteņkrēsls) saņemšana VTPC šobrīd ir iespējama trijos veidos izmantojot dažādus mehānismus.

  1. Aktīvā riteņkrēsla piegādātāju un modeli atlasa atbilstoši publiskā iepirkuma procedūras - atklāta konkursa “Pārvietošanās tehnisko palīglīdzekļu piegāde” rezultātiem. (Publiskā iepirkuma procedūra)
  2. Aktīvo riteņkrēslu ir iespēja iegādāties ar kompensācijas mehānismu Eiropas savienības valstīs, Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā. (Kompensācijas mehānisms)
  3. Aktīvo riteņkrēslu saņemt pie pakalpojuma sniedzēja, kurš ir atlasīts atbilstoši VTPC organizētās iepirkuma procedūras - cenu aptaujas „Par tiesībām pielāgot un izsniegt bimanuālos riteņkrēslus ar x veida un nesalokāmu rāmi” rezultātiem par valsts apmaksāta kupona vērtību – EUR 2599.00 (bez PVN) apmērā. (Kuponu sistēma)

 

Salīdzinājums

  Saņemšana VTPC
(iepirkuma procedūra)
Kompensācijas mehānisms Kuponu sistēma
Iesniedzamie pamatdokumenti (iesniegums un atzinums)
Iesniegums riteņkrēsla saņemšanai ar kompensāciju
Iesniegums riteņkrēsla saņemšanai ar kuponu
Riteņkrēsls īpašumā
Iespējams izpirkt īpašumā
Pasūta individuāli
Ražotāja un modeļa izvēle daļēja
Papildaprīkojuma izvēle daļēja
Piegādātāja izvēle daļēja
Garantijas remonts Attiecīgi pēc līguma nosacījumiem ar pakalpojumu sniedzēju
Remontu un pēcgarantijas remontu nodrošina VTPC
MK noteikumu noteiktajos gadījumos iespējama riteņkrēsla nomaiņa
Ir iespēja reģistrēties rindā jauna riteņkrēsla saņemšanai, ja ir beidzies laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā pēc jauna