VSIA NRC Vaivari sadarbībā ar Labklājības Ministriju modernizē tehnisko palīglīdzekļu IT sistēmu

 

 

Labklājības ministrija sadarbībā ar vairākām iestādēm, tajā skaitā Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros īsteno projektu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)”. Lasīt vairāk: www.lm.gov.lv

Dalies ar šo rakstu