Tehnisko palīglīdzekļu saņemšana izmantojot kompensācijas mehānismu

VTPC turpina attīstīt un pilnveidot kompensācijas mehānismu ar mērķi nodrošināt iespējami labāko risinājumu katram VTPC klientam, lai katrs varētu saņemt sev labāko iespējamo palīglīdzekli. 

Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu, klientam ir jābūt reģistrētam rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un papildus jāiesniedz - iesniegums ar lūgumu saņemt tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu.

Ja Jūsu vajadzībām neatbilst VTPC piedāvātais tehniskais palīglīdzeklis, Jūs to varat iegādāties ar kompensācijas mehānismu Eiropas Savienības valstīs, Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā. VTPC izskatīs Jūsu iesniegtos dokumentus un nosūtīs lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā norādīs iespējamo kompensējamo summu un papildus iesniedzamos dokumentus kompensācijas saņemšanai.

Tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu iegādāties drīkst tikai pēc funkcionēšanas komisijas lēmuma atļaut tehnisko palīglīdzekli saņemt ar kompensācijas mehānismu.

Sīkāku informāciju skatīt sadaļā: Tehnisko palīglīdzekļu saņemšana ar kompensācijas mehānismu

Dalies ar šo rakstu