Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendētās prioritārās asistīvās tehnoloģijas/tehniskie palīglīdzekļi un Latvijā valsts apmaksātie tehniskie palīglīdzekļi salīdzinājums

27. – 29. aprīlī 2015. gadā Milānā notika Eiropas palīgtehnoloģiju sadarbības tīkla European Assistive Technology Information Portal (EASTIN) un Pasaules veselības organizācijas (World health Organization (WHO)) kopēji organizēts WHO projekta GATE seminārs/ sanāksme. 
Līdzīgi kā ir izveidots Pasaules veselības organizācijas pamat/svarīgāko medikamentu saraksts „WHO Model Lists of Essential Medicines”, tāpat 2016. gadā ir izveidots Prioritāro asistīvo tehnoloģiju saraksts (Priority Assistive Products List), kurā ir iekļauti 50 palīglīdzekļi. 
Pasaules veselības organizācijas veiktajā pētījumā, GATE projekta (iniciatīvas) ietvaros par prioritārajām asistīvajām tehnoloģijām, Latviju pārstāvēja Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra darbinieki.

Dalies ar šo rakstu