Ministru kabineta noteikumu izmaiņas

Sākot ar 2012.gada 16.martu, ir paplašināts 15.12.2009 MK noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” regulējums attiecībā uz tehnisko palīglīdzekļu – aktīvo riteņkrēslu saņemšanu ar līdzmaksājumu.

Kādus aktīvos riteņkrēslus persona var iegādāties, veicot līdzmaksājumu?
Ar līdzmaksājumu persona var iegādāties aktīvos riteņkrēslus, kas norādīti 15.12.2009 MK noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 2.pielikuma 109., 110., 111., 112., 113. un 114.punktā.

Kādas personas var saņemt aktīvos riteņkrēslus, veicot līdzmaksājumu?
Lai saņemtu aktīvo riteņkrēslu ar līdzmaksājumu, nepieciešams konstatēt, ka:

  1. personai nepieciešams tāds aktīvais riteņkrēsls, kas minēts MK noteikumu Nr.1474 109., 110., 111., 112., 113. vai 114.punktā;
  2. personai iepriekš tika piešķirts aktīvais riteņkrēsls, kas minēts MK noteikumu Nr.1474 109., 110., 111., 112., 113. vai 114.punktā;
  3. persona iepriekš piešķirto aktīvo riteņkrēslu lietojusi ne mazāk kā 3 gadus.

Kas jānorāda iesniegumā par aktīvā riteņkrēsla piešķiršanu, ja persona vēlas to iegādāties, veicot līdzmaksājumu?
Papildus MK noteikumu Nr.1474 5.1.1.apakšpunktā norādītajiem datiem, persona iesniegumā aktīvā riteņkrēsla saņemšanai norāda, ka tehnisko palīglīdzekli vēlas saņemt veicot līdzmaksājumu.

Cik ilgā laikā personai nepieciešams saņemt aktīvo riteņkrēslu, veicot līdzmaksājumu?
Tiklīdz tiek pieņemts lēmums par aktīvā riteņkrēsla piešķiršanu, VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs nosūta uzaicinājumu par aktīvā riteņkrēsla saņemšanu. Personai aktīvais riteņkrēsls jāsaņem 6 mēnešu laikā no uzaicinājuma saņemšanas brīža.
Šajā gadījumā aktīvais riteņkrēsls tiek izsniegts īpašumā.

Kas izsniegs aktīvos riteņkrēslus un kur personai būs jāveic līdzmaksājums?
Pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” ir noslēgti pakalpojuma līgumi, ir:

  1. SIA „KANINS”;
  2. AS „Protezēšanas un ortopēdijas centrs”;
  3. SIA „Unihaus”.

Uzaicinājumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai tiks norādīti visi četri pakalpojuma sniedzēji, no kuriem persona varēs izvēlēties vienu, kas izsniegs aktīvo riteņkrēslu.
Līdzmaksājums veicams personas izvēlētā pakalpojuma sniedzēja kasē vai kontā.

Kas ir līdzmaksājums?
Līdzmaksājums ir papildus maksājums par saņemto aktīvo riteņkrēslu no personas personīgajiem finanšu līdzekļiem.
Valsts apmaksā noteiktu tehniskā palīglīdzekļa summas daļu, atbilstoši 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 25.punktam.
Par konkrētu līdzmaksājuma apmēru atkarībā no izvēlētā tehniskā palīglīdzekļa modeļa Jūs varat uzzināt šeit.

Kad persona var atkārtoti stāties rindā aktīvā riteņkrēsla saņemšanai, ja iepriekš persona ir saņēmusi aktīvo riteņkrēslu, veicot līdzmaksājumu?
Pēc 5 gadiem no brīža, kad pēdējo reizi saņemts aktīvais riteņkrēsls, veicot līdzmaksājumu.

Kas veic aktīvā riteņkrēsla, kas saņemts ar līdzmaksājumu, garantijas apkopi un remontu?
Personas izvēlētais pakalpojuma sniedzējs.

Dalies ar šo rakstu