Aktuālā informācija par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu un remontu

Uzmanību!

Kuldīgas nodaļa laikā no 1. – 5.jūlijam klientus nepieņems!

 

Ievērojiet:

KULDĪGAS nodaļā tehniskos palīglīdzekļus izsniedz tikai pēc iepriekšēja pieraksta: 

pirmdienās no 12:30 līdz 17:00
trešdienās no 8:30 līdz 17:00, izņemot katra mēneša pirmajā trešdienā
piektdienās no 8:30 līdz 11:30

 

Atgādinām:
ir spēkā jauna atzinuma veidlapa 

Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai” 

Pamatojums – grozījumi  Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” (89. pielikums - Ministru kabineta 13.07.2023. noteikumu Nr.414 redakcijā).  

 

No 2024. gada 1. janvāra ārstniecības iestāžu ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem tiks nodrošināta iespēja atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai personai sagatavot (un uzglabāt) elektroniski E-veselības sistēmā.

Detalizētāka informācija:

 

Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”.  Tehnisko palīglīdzekļu veidus skatīt Noteikumu 2. pielikumā.

Skatīt: likumi.lv

VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (turpmāk – VTPC) informē, ka tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana un remonts notiek TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!

 

Lai saņemtu tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Pierakstīties VTPC pakalpojumiem var zvanot pa tālruni:

Dokumentus var iesniegt: 

  1. VTPC korespondences kastītē (atrodas nodaļās),
  2. ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību,
  3. nosūtot elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:
    • personas iesniegums, parakstīts ar personas drošu elektronisko parakstu.
    • ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, parakstīts ar ārsta drošu elektronisko parakstu.

 

Atgādinām – katra mēneša pirmajā trešdienā VTPC nodaļas klientus nepieņem.

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai VTPC mājas lapā.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties telefoniski vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: vtpc@nrc.lv

Dalies ar šo rakstu