Ja Jūsu vajadzībām neatbilst Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra piedāvātais tehniskais palīglīdzeklis, Jūs to varat iegādāties ar kompensācijas mehānismu Eiropas savienības valstīs, Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā.

Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu, klientam ir jābūt reģistrētam rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un papildus jāiesniedz:

  • iesniegums ar lūgumu saņemt tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu.

 

Uzmanību:
Klients var vienlaicīgi iesniegt dokumentus tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (iesniegums  un Ārstējošā ārsta atzinums) un iesniegumu par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu ar kompensācijas mehānismu.

VTPC izskatīs Jūsu iesniegtos dokumentus un nosūtīs lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā norādīs iespējamo kompensējamo summu un papildus iesniedzamos dokumentus kompensācijas saņemšanai.

Saņemot pozitīvu lēmumu, Jūs varat doties izvēlēties sev piemērotu tehnisko palīglīdzekli. Tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu iegādāties drīkst tikai pēc funkcionēšanas komisijas lēmuma atļaut tehnisko palīglīdzekli saņemt ar kompensācijas mehānismu. Pēc tehniskā palīglīdzekļa iegādes, Jums jāiesniedz lēmumā norādītie dokumenti.

Informējam, ka VTPC var pieprasīt uzrādīt iegādāto tehnisko palīglīdzekli. 

 

Kā saņemt tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu, ja persona to iegādājas par saviem līdzekļiem Eiropas valstīs.

1. Solis

Persona iesniedz dokumentus VTPC, lai reģistrētos rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Iesniedzamie dokumenti:

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
Iesniegums ar lūgumu saņemt tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu.  

2. Solis

VTPC izskata iesniegtos dokumentus.

Ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saprotami un kvalitatīvi – VTPC pieņem lēmumu par reģistrēšanu rindā un par iespējamo kompensācijas apmēru;
Ja dokumentos sniegtā informācija ir nepietiekama lēmuma pieņemšanai, VTPC pieprasa papildus dokumentus vai uzaicina personu uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju. 

3. Solis

VTPC nosūta personai lēmumu, kur pozitīva lēmuma gadījumā norāda iespējamo kompensējamo summu un papildus iesniedzamos dokumentu kompensācijas saņemšanai.

4. Solis

Persona pēc tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas iesniedz pieprasītos dokumentus VTPC.

5. Solis

VTPC uzaicina personu, līdzi ņemot jauno iegādāto tehnisko palīglīdzekli uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju;
VTPC izvērtē iesniegtos dokumentus un tehnisko palīglīdzekli;
VTPC pieņem lēmumu par kompensācijas summu un tās piešķiršanu.

6. Solis

VTPC nosūta personai lēmumu.

7. Solis

Persona veic vienreizējo iemaksu VSIA NRC "Vaivari" kontā vai kasē;
VTPC pārskaita kompensējamo summu.