Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļas atrodas Rīgā. Kuldīgā. Rēzeknē.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) ir VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (NRC "Vaivari") struktūrvienība, kura nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 2. pielikuma tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, VTPC izsniedz personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus kā arī organizē tehniskā palīglīdzekļa individuālu izgatavošanu un/vai izsniegšanu pie pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts pakalpojuma līgums.