Daudzlīmeņu runas iekārta (iTalk2 with Levels)

ISO kods: 
222109
Ražotājs: 
ES

Ierīce runas terapijai - divu izvēļu veikšanai.

Ierīce paredzēta personām ar runas, valodas, koordinācijas un kustību traucējumiem, lai iesaistītos komunikācijā.

  • Ierīcei ir divas viegli uzspiežamas, pamanāmas,  krāsainas pogas, kuras izmantojot pacients var paust savu izvēli.
  • Ierīce darbojas trīs līmeņos, kopējais ziņu skaits ne mazāks kā seši.
  • Kopējais ierakstīšanas laiks ne mazāks kā – 6 min, katrai ziņai atsevišķi vismaz 2 min.
  • Ierīcē ir integrētas attēlu/piktogrammu krātuves. (skat.att.)