Ārstējošais ārsts noformē “Atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai”, norādot pacientam nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli, atbilstoši Ministru kabineta 21.12.2021 noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 2. pielikumam.

 Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

Pēc atzinuma saņemšanas pacients sagatavo iesniegumu VTPC.

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai

 

Sīkāka informācija sadaļā “Nepieciešamie dokumenti”.