Atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai sagatavo sertificēts ārstējošais ārsts vai sertificēts funkcionālais speciālists: fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds vai tehniskais ortopēds;
 
Informācija par pacientu un tā funkcionālajiem traucējumiem kas ir jānorāda atzinumā ir noteikti Ministru kabineta 21.12.2021 noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”:
  • atzinuma sagatavošanas datums;
  • personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese);
  • diagnoze un diagnozes kods pēc starptautiskā slimību klasifikatora (SSK10) redakcijas;
  • personas funkcionālo traucējumu apraksts un rekomendācijas
  • ieteicamais tehniskais palīglīdzeklis (nosaukums jānorāda atbilstoši Ministru kabineta 21.12.2021 noteikumu Nr. 878 2. pielikumam);
  • Izskatīšanas steidzamība un iemesls steidzamībai;
  • Ārstniecības personas, kas aizpildījusi atzinumu, vārds, uzvārds, paraksts un personīgais spiedogs

Atzinums derīgs 6 mēnešus no tā sagatavošanas datuma!
Atzinumu var noformēt, atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 
 Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai
 
No 2024. gada 1. janvāra ārstniecības iestāžu ārstniecības personām tiks nodrošināta iespēja atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai personai sagatavot (un uzglabāt) elektroniski E-veselības sistēmā.
 
Tas nozīmē, ja personai atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai ārstējošais ārsts vai funkcionālais speciālists – ergoterapeits, fizioterapeits, tehniskais ortopēds vai audiologopēds būs sagatavojis elektroniski E-veselības sistēmā, atzinums papīrā formātā personai Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (turpmāk – VTPC) nebūs jāiesniedz.
 
Pamatojums: 2023. gada 12. decembra grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”. 
 
Pēc atzinuma saņemšanas pacients kā līdz šim sagatavo un iesniedz VTPC iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai (oriģinālu).

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai

 

Sīkāka informācija sadaļā “Nepieciešamie dokumenti”.

NVD instrukcija: Atzinuma TPL saņemšanai aizpildīšana e-veselībā

Instrukcija pieejama arī: Medicīniskie dokumenti (eveseliba.gov.lv)