EASTIN ir Eiropas tīkls, kas visiem iedzīvotājiem nodrošina informāciju par palīgtehnoloģijām. Tas ir visplašākais tīmekļa pakalpojums Eiropā saistībā ar palīgtehnoloģijām, ko kopīgi nodrošina projekta EASTIN partneri un Eiropas Komisija, kas sākotnēji nodrošināja daļēju finansējumu.

Tīkla pamatā ir EASTIN tīmekļa vietne www.eastin.eu. Šajā tīmekļa vietnē visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās un lietotājiem draudzīgā un pieejamā veidā ir nodrošināta pilnīga informācija par palīgtehnoloģijām un ar tām saistītie palīdzības rīki.

Tajā iekļauta informācija par vairāk nekā 50 000 Eiropas tirgū pieejamiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un vairāk nekā 5000 ražotājiem/piegādātājiem, kā arī saistītā informācija, piemēram, palīgrisinājumu faktu lapas un ieteikumi sadzīvisku problēmu risināšanai.

Kādas valstis ir iesaistītas tīkla EASTIN darbībā

Tīkla EASTIN pamatā ir Dānijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Spānijas un Itālijas palīgtehnoloģiju nozarē strādājošo organizāciju pieredze un zināšanas. Tīklam vēlāk pievienojās arī citas valstis, piemēram, Francija un Beļģija. Visi partneri savā valstī nodrošina izveidotas datu bāzes darbību, kas ir tīkla EASTIN pamatā. Dibinātājpartneri ir sadarbojušies vairāk nekā divus gadus, lai datu bāzes pielāgotu kopējām prasībām un tās visas integrētu kopējā starptautiskā tīklā.

Tīkls EASTIN tika izveidots no projekta EASTIN (2004.–2006. gads), kam Eiropas Komisija piešķīra līdzfinansējumu kā daļai no savas eTEN programmas, kas veicina telekomunikāciju tīklu pakalpojumu attīstību Eiropas tirgū.

Kam tīkls EASTIN ir paredzēts

Tīklā EASTIN jebkurš interesents var atrast noderīgu informāciju savai ikdienai vai darbam: palīgtehnoloģiju lietotāji, piemēram, cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes; veselības aizsardzības un sociālo dienestu speciālisti; palīgierīču ražotāji vai piegādātāji; pētnieki vai laboranti, kā arī palīgtehnoloģiju nodrošināšanā iesaistītās valsts iestādes.