Saņemot tehnisko palīglīdzekli, klients veic vienreizējo iemaksu:

  • par bērnu – 1,42 euro;
  • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7,11 euro.

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

  • trūcīga persona;
  • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
  • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Par Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra pakalpojumiem (tehniskā palīglīdzekļa saņemšana, nomas pakalpojumi u.c.) visās Centra pakalpojuma sniegšanas vietās ir iespējams norēķināties gan ar bankas maksājuma karti, gan skaidrā naudā.